Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Evowe
16:18
Evowe
16:18
Evowe
16:17
Evowe
16:17
Evowe
16:17
Evowe
16:17

July 09 2015

Evowe
11:46
8398 d8de 390
Evowe
11:46
Evowe
11:46
8757 47a7 390
Evowe
11:44
Evowe
11:43
Cioran.
Reposted fromMamba Mamba

July 07 2015

Evowe
15:57
Evowe
15:57
7750 ad55 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamyzone myzone

June 25 2015

12:16
3097 77c3 390
Reposted fromerial erial viadraia draia
Evowe
12:14

June 19 2015

Evowe
21:14
2529 7ec8 390
Reposted fromfriends friends viaunmadebeds unmadebeds
Evowe
21:11
Reposted frompeper peper viamyzone myzone
Evowe
20:32
Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.
— Brad Pitt
Evowe
20:27
2194 d2ec 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viawisniowysad wisniowysad
20:19
0606 77c9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl